Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Höga kunskapsresultat på Hökåsenskolan i Västerås

Elevernas kunskapsresultat på Hökåsenskolan sticker ut i en jämförelse med andra skolor i länet. Statistik från Skolverket visar att förra årets elever i årskurs 6 hade bäst resultat i ämnet matematik jämfört med andra skolor i länet.

På Hökåsenskolan, en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 i norra Västerås, lägger lärarna stor vikt vid baskunskaper och det sociala samspelet. På skolan finns 11 klasser i årskurs 1-6 och 2 förskoleklasser. De cirka 300 elever undervisas i åldershomogena klasser och utgångspunkten i undervisningen är att möta varje elev där han eller hon befinner sig rent kunskapsmässigt.
Statistik från Skolverket visar att förra årets elever i årskurs 6 hade bäst resultat i länet i ämnet matematik och tredje bästa resultat i ämnet svenska.


Så är här berättar Jens Sjödin West om skolans arbetssätt.

”Hökåsenskolan arbetar, som Västerås kommunala skolor generellt gör, väldigt medvetet med att följa upp eleverna var de befinner sig kunskapsmässigt. Vi arbetar redan från förskoleklass med att fånga upp elevernas intressen och finner då vad vi kan använda oss av för att närma oss en undervisning som medger kunskapskraven i år 3 och vidare i år 6. Det är skolan som helhet och lärare och fritidspedagoger i synnerhet som bidrar till att skolan lyckas så här bra detta år. Men resultatet är i sig en del av en positiv trend som går att följa några år tillbaka. Särskilt roligt blir det när vi granskar oss själva och finner att resultatet till sin natur är samstämmigt med vad eleverna presterar i de nationella proven”


Kontakt och mer information
Jens Sjödin West, rektor på Hökåsenskolan
Telefon: 021- 39 44 00
Källa: www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/grundskola 

Ämnen

Taggar

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås