Gå direkt till innehåll
Vad ska alla nya platser heta? Hjälp oss att namnge västeråsarnas nya stadsdel Mälarporten.
Vad ska alla nya platser heta? Hjälp oss att namnge västeråsarnas nya stadsdel Mälarporten.

Nyhet -

Hjälp oss med namn till Västerås nya stadsdel

När vi nu bygger en helt ny, innovativ, smart och Mälarnära stadsdel som Mälarporten behöver vi bra namn till olika platser i området. Därför vill vi ha er hjälp!

Mälarporten ska bli en hållbar och framtidssäkrad stadsdel. Vi kommer att ha ett naturligt fokus på vatten, med närheten till Mälaren. Vi kommer arbeta med hållbarhetsfrågor, så som att hantera översvämningsrisker och ta hand om vårt dagvatten.

Barnen kommer att få ta extra plats, liksom resenärerna i och med stadens nya resecentrum. Vi skapar platser för människor, med 7000 nya bostäder, 10.000 arbetsplatser och nya grönområden och stråk. Vi har också industrihistoria och kulturminnen i området.

Därför söker vi nu fler namn som kan koppla an till Mälarportens identitet. Namnen kan vara på gator, torg, parker och kvarter.
Namnen får gärna ha koppling till de fokusområden vi har i Mälarporten:

  • Mälaren
  • Barn
  • Arkitektur
  • Industrihistoria
  • Framtid
  • Innovation
  • Grönska och ekologi

Ofta finns ett tema för gatunamn i ett område. I Mälarporten har vi dels industrinamn så som Verksgatan, Kraftverksgatan, Retortgatan, dels namn som Kungsängsgatan, Björnövägen och Pilgatan.
Vi har även olika landmärken i området, så som Silon och friidrottshallen och vi har gamla industrifastigheter med namn som Gasugnen, Gasklockan, och en gammal betongfabrik. I området finns även pilgrimsfalkar och andra fåglar som bor i närheten.

I detaljplanen för resecentrum finns det redan färdiga namnförslag. Här är temat bland annat resenärer men vi har också fångat upp en del kulturnamn. Därför söker vi nu namn till hela Mälarportsområdet.

Så här gör du

På webben finns en nmodul där du kan skicka in förslag. Vi har ingen möjlighet att svara dig eller ge direkt återkoppling till alla som lämnar förslag. Vi samlar alla tips i en idébank som ger inspiration när namnberedningen ska ta fram förslag. Kom ihåg att skriva att ditt förslag handlar om Mälarporten.

Lämna ditt förslag här senast den 1 maj.

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/adresser-och-namnsattning.html


För mer information

Anna Lundh Liljegren, kommunikationsstrateg projekt Mälarporten, 021-398894

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås