Gå direkt till innehåll
Art Branny, klimatforskare. Foto: Västerås stad
Art Branny, klimatforskare. Foto: Västerås stad

Nyhet -

Heta nyheter från Sätra – klimatdata var 10:e minut!

Just nu undersöker Västerås stad i projektet MuKlis hur extremväder (värmeböljor, torka och skyfall) påverkar stadsmiljön. I nya hållbara stadsdelen Sätra i Västerås finns mätare som varje dag registrerar luftfuktighet, temperatur och nederbörd i ett samarbete med Stockholms universitet.

-Informationen är viktig att veta vid ny- och ombyggnationer i stadsmiljöer, exempelvis nya byggnader eller nyanläggning av gator eller andra hårdgjorda ytor, säger Anne-Charlotte Boldrup, Västerås stad och projektledare i MuKlis.

Inom projektet Muklis undersöker forskare och experter hur klimatets påverkar i städerna vid extremväder, bland annat hur växtlighet som träd och växtbäddar i gatumiljöer hantera vädret. Växtbäddar kan vara avskiljare mellan bilväg och cykel/gång-väg eller växtlighet i kanten av en gångväg.

Sensorer i Stockholm och Västerås

Art Branny, klimatforskare och doktorand vid Stockholms universitet ansvarar för att installera och kontrollera data från sensorerna i projektet. Han har sedan tidigare 18 sensorer uppsatta på olika håll i Stockholm och inom MuKlis har han nu också satt upp ytterligare sensorer i Stockholm och Västerås.

Sensorn i Västerås sitter uppsatt intill den nya stadsdelen Sätra och fyra sensorer i Stockholm finns på två skolgårdar och i ett par parker.

Skolgårdar består ofta av stora asfaltsytor som blir väldigt varma, och det är viktigt att mäta framför allt temperatur på skolgårdar eftersom barn i skolan är den av de mest utsatta grupperna i våra städer och påverkas mycket av värme.

-Sensorerna mäter temperatur, luftfuktighet och nederbörd, säger Art Branny, och de skickar data var tionde minut.

-Vi kan genom mätningarna se hur till exempel asfalt och konstgräs blir mycket varma på sommaren och värmen stannar kvar och även strålar mot intilliggande skolbyggnader som då blir varma inne och kan behöva kylas.

Träd sänker temperaturen

Att plantera träd och annan växtlighet är ett sätt att få ner värmen. Men det räcker inte med enstaka träd utan måste finnas en samling träd för att få ner temperaturen. Tack vare sensorerna kan projektet i realtid se hur varma skolgårdarna är och undersöka vilka gröna lösningar som skulle kunna kyla ner dem och med hur mycket.

Sätra, den nya stadsdelen i Västerås har skog som angränsar till området. Det tillsammans med den kommande vattenparken får bra inverkan på temperaturen i området under varma sommardagar. Trots det spår Art Branny att temperaturen ökar i kvarteren med många byggnader:

-Skogen har en temperatursänkande påverkan i ungefär 50 meter från skogsbrynet, därefter finns ingen påverkan av skogen. Däremot håller förstås skuggorna från husen temperaturen nere.

-Syftet med att mäta temperatur, luftfuktighet och nederbörd är dels att kunna bygga om de områden som är som varmast, dels att planera bättre när vi bygger nytt, fortsätter Art Branny.

Lagringsplats för dagvatten

Vatten är också ett bra sätt att få ner temperaturen i städerna. I Sätra framöver ska ett gammalt dike fungera som lagringsplats för dagvatten och ta hand om stora regnmängder. Om det blir ett kraftigare regn som i till exempel Gävle sommaren 2021, finns planering för att leda om vattnet till planerade översvämningsytor för att undvika översvämningar av byggnader.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås