Gå direkt till innehåll
Handledarutbildning – en vinst för bransch och skola

Nyhet -

Handledarutbildning – en vinst för bransch och skola

Nyligen hölls en handledarutbildning för 16 handledare från fordonsbranschen samt ett antal lärare och elever från Edströmska.Handledarna utbildades bland annat i normkritiskt tänkande, och diskrimineringsgrunder. Handledarutbildningen är ett led i att ytterligare utveckla skolans arbete med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Edströmska och Hahrska gymnasiet i Västerås lyftes nyligen fram nationellt när de fick medel från Skolverket för att ytterligare vidareutveckla det redan mycket goda arbete kring APL, som sker på de bägge skolorna.

Målet med handledarutbildningen var att ge företagen en ökad kunskap om vad eleverna behöver lära sig under sin APL-tid men också att skapa attraktiva arbetsplatser.

  • -APL-tiden omfattar minst 15 veckor på fordons- och transportprogrammet. Under den tiden ska eleverna få praktiska erfarenheter som är till nytta både för de teoretiska studierna men också för deras kommande yrkesliv, berättar Christian Eklund, projektledare på Edströmska.

Utbildningen hölls under två dagar, varav en dag genomfördes i form av självstudier och en dag i form av föreläsning och diskussioner på plats på Edströmska. En halvdag av utbildningen ägnades åt praktiska bedömningar, trepartsdiskussion och diskussion, något som upplevdes som positivt.

  • -Det är väldigt bra att branschen och skolan möts. För att vi ska kunna ta hand om eleverna på bästa sätt behöver vi veta vad eleverna behöver lära sig hos oss under sin praktiktid, säger Robert Yonan från Björkmans Bil.

Tanken är att utbildningen inte bara ska ge företagen kunskaper om elevernas behov utan också att eleverna ska bli än mer anställningsbara. En dialog mellan bransch och skola är viktig för att eleverna ska få de kunskaper som företagen ser behov av i framtiden.

  • -Det är viktigt med en aktiv dialog mellan branschen och skolorna, säger Börje Hultin, distriktsordförande för Motorbranschens Riksförbund Västmanland, som deltog under dagen.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås