Gå direkt till innehåll
Hammarbyskolan utvecklar sin matematikundervisning!

Nyhet -

Hammarbyskolan utvecklar sin matematikundervisning!

För ett år sedan fick Hammarbyskolan i Västerås 355 000 kronor av Skolverket för att utveckla sin matematikundervisning. Under året som gått har lärarna på skolan läst och diskuterat litteratur, gått på föreläsningar och inspirationsdagar samt byggt upp en matematikverkstad på skolan i enlighet med den nya läroplanen.

Matematikundervisningen på Hammarbyskolan har under det senaste läsåret utvecklats med stöd av ekonomiskt bidrag från Skolverket. Under hösten 2011 har alla elever på skolan bland annat fått göra ett taluppfattningstest, testet har sedan genomförts på nytt med eleverna under våren för att undersöka om upplägget av matematikundervisningen på skolan varit rätt.

Tisdagen den 22 maj anordnades en temadag i matematik ute på Björnön som en Grand Final på projektet, där eleverna i årskurs 5 hade förberett tre tipspromenader samt 14 stationer med utematte. Dagen inleddes med tipspromenader (mattefrågor) i 1,25 km och 2,5 km spåren och därefter samlades alla på ängen nedanför slalombacken där eleverna fick besöka de olika mattestationerna och grilla korv.

Eleverna fick under temadagen bland annat prova på att, hoppa lika långt som ett djur, beräkna vad som ryms i en kubikmeter och bowla! Under bowlingen fick eleverna slå ner flaskor med olika siffror på och sedan addera siffrorna på flaskorna och räkna samman det totala värdet på dem. Alicia Brännback, en välorganiserad tjej i årskurs 5 som var med och planerade dagen tyckte att det var kul att jobba med en temadag i matematik, något som alla som deltog under dagen verkade tycka!

Med stöd av pengarna från Skolverket har Hammarbyskolan också köpt in 5 iPads som är laddade med matematikappar och som även användes till att dokumentera temadagen i form av filmning och fotografering.

Samtliga klasser har under läsåret utvecklats väldigt väl inom matematikområdet och visat upp fina resultat!

Kontakt
Lena Henning, projektansvarig på Hammarbyskolan
lena.henning@skola.vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås