Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Hahrska och Edströmska lyfter det arbetsplatsförlagda lärandet

Edströmska och Hahrska gymnasiet har beviljats medel från Skolverket för att ytterligare utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet på skolorna och ytterligare utveckla samarbetet mellan skolorna och näringslivet. Medlen kommer bland annat att användas till kvalitetssäkring, handledarutbildning, utbildning om diskriminering och utveckling av existerande branschnätverk.

På alla yrkesprogram på gymnasiet genomför eleverna APL – arbetsplatsförlagt lärande, under minst 15 veckor under sin gymnasietid. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger eleverna möjlighet att prova på sina yrkeskunskaper i verklighet redan under gymnasietiden, vilket ger dem viktiga erfarenheter men också kontakter inför sitt framtida yrkesliv.

På Edströmska och Hahrska gymnasiet finns flera yrkesprogram, Bygg- och Anläggningsprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet, Flygteknikprogrammet och VVS- och Fastighetsprogrammet, som alla arbetar förtjänstfullt med APL och nu får möjlighet att vidareutveckla sina arbetssätt ytterligare.

– Det är väldigt stimulerande att vi har valts ut bland alla sökande skolor. Det är ett tecken på att vi håller hög kvalitet, som vi nu har möjlighet att utveckla ytterligare, säger Magnus Klingberg, utvecklingsledare för gymnasieskola/vuxenutbildning i Västerås stad.

Edströmska kommer bland annat att arbeta med att kvalitetssäkra den utbildningsprocess som sker under APL-perioden. Edströmska utbildar eleverna för yrken inom motorbranschen och byggbranschen, branscher som idag är mansdominerade.

– Vi kommer att arbeta med att utbilda våra handledare, elever och yrkeslärare i bland annat normkritiskt tänkande och diskrimineringsgrunder. Det tror vi kommer att bidra till att branschen på sikt upplevs som könsneutral. Detta har redan gjorts med framgång inom bland annat polisen, militären och brandkåren, säger Anita Kettunen, rektor på Edströmska.

Hahrska gymnasiet kommer att använda medlen till vidareutveckling av de modeller som används för bedömning av elevinsatser under APL-tiden.

– Vårt mål är att kvaliteten på APL-tiden ska öka men också att eleverna ska se tydliga kopplingar mellan arbetsuppgifterna på APL-platsen och det ordinarie skolarbetet. På sikt tror vi att detta kommer att öka elevernas måluppfyllelse och trivsel. I och med kopplingen mellan skola och arbetslivet förväntar vi oss också att ännu fler elever ska ta en yrkesexamen efter avslutad gymnasieskola, säger Jan Oskarsson, rektor på Hahrska gymnasiet.

– Vi har redan nu haft möte med representanter från byggbranschen som ska gå Skolverkets handledarutbildning. Vi håller också på att ta fram ett nytt bedömningsunderlag för APL-tiden i nära samverkan för branschen. Som ytterligare insats så har vi tagit in en föreläsare för att få större förståelse för hur ungdomar resonerar gällande utbildning, säger Thomas Hjorth, Hahrska gymnasiet.

Kontaktperson: 
Magnus Klingberg, 021-39 29 97

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås