Följ Västerås stad

Hässlögymnasiet utsett till bästa VFU-skola i Västerås

Nyhet   •   Nov 30, 2012 16:18 CET

Hässlögymnasiet har utsetts till Västerås bästa VFU-skola. Inom lärarutbildningen ingår en verksamhetsförlagd del, VFU, som syftar till, att tillsammans med högskolestudierna, skapa en helhet. VFU ger lärarstudenterna möjlighet att utveckla såväl kunskaper som kompetenser som behövs för deras framtida läraryrke.


VFU genomförs i samarbete med ett antal kommuner i Sverige, varav Västerås är en.

- Det känns självklart jätteroligt att Hässlögymnasiet har blivit utsedda till Västerås bästa VFU-skola. För oss är det självklart att ta emot lärarstudenter och ge dem så bra erfarenheter och kunskaper inför framtiden som möjligt, det är ju dem vi ska anställa när de är färdigutbildade, säger Sven Fallgren, rektor för Hässlögymnasiet.