Gå direkt till innehåll
Bilden visar loggan för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.
Bilden visar loggan för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.

Nyhet -

Håkantorps förskola har fått utmärkelse av Skolverket

Skola för hållbar utveckling handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen. Det handlar också om att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att rusta dem för framtiden. Utmärkelsen delas ut av Skolverket till förskolor och skolor som arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling.

Lärmiljöer ut ett hållbarhetstänk i fokus

På Håkantorps förskola arbetar de aktivt med hållbar utveckling både i förhållningssätt, miljö och material. Hela förskolan har som fokusområde att arbeta med lärmiljöer ur ett hållbarhetstänk. Alla pedagoger är delaktiga och får kompetensutveckling i form av utbildningar, workshops och handledning. Genom arbetet får barnen ta del av förändrade lärmiljöer, nya typer av material och möjlighet att lära nya förhållningssätt.

Barnen involveras också genom förskolans nya Barnråd tillsammans med rektorn. Där får representanter från barngrupperna ta med sig frågor, förslag, kritik, önskemål och synpunkter för att förbättra och utveckla sådana frågor som barnen tycker är viktiga. På så sätt görs barnen delaktiga på alla nivåer och får inflytande över sin vardag och utbildning både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

- Jag är oerhört stolt över alla pedagoger som arbetat hårt för att förändra och förbättra förskolans arbetssätt och förhållningssätt mot en mer hållbar förskola med barnet i fokus, säger Karin Fraser Norgren, rektor på Håkantorps förskola.

Mer om utmärkelsen

Håkantorps förskola är först ut i Västerås att tilldelas utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut av Skolverket till förskolor och skolor som arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om via en förnyad ansökan av hur verksamheten har arbetat med hållbar utveckling.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås