Gå direkt till innehåll
Arbetsområdet vid Agrill och Kajens café.
Arbetsområdet vid Agrill och Kajens café.

Nyhet -

Gångstråket vid Tullplatsen renoveras

På grund av sättningar i marken renoveras nu gångstråket vid Tullplatsen i Östra hamnen. Arbetet pågår framförallt utanför Kajens café och Agrill. Arbetet började vecka tre och planeras hålla på till mitten av mars.

Arbetet går till så att först rivs delar av trädäcket. Sedan justeras marken för att bli så jämn som möjligt. Därefter läggs trädäcket tillbaka. I samband med arbetet byts tallarna i planteringsytorna ut.

Arbetet ingår som en del i Kraftsamling.
Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

För mer info:
Kerstin Ekefjäll
Landskapsarkitekt
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-392830

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås