Följ Västerås stad

Gång- och cykelväg asfalteras inte

Nyhet   •   Feb 20, 2018 13:02 CET

Det blir ingen asfaltering av den grusade gång- och cykelvägen mellan Fågelvik och Björnöbron.

En enig teknisk nämnd beslutade på tisdagen att säga nej till att asfaltera den 1,3 km långa sträckan som är en del av ett huvudcykelstråk. Sträckorna före och efter är asfalterade och meningen var att asfaltera även grusdelen. Planerna på asfaltering har upprört många flanörer som föredrar grusväg och tekniska nämnden lyssnade på dem. Däremot kommer övriga planerade åtgärder att genomföras, det vill säga att belysningen förbättras, att parkbänkar byts ut mot en modell med armstöd och ryggstöd och att en kant mot vattnet byggs.

-Att behålla de vackra delarna som finns i Västerås är också en viktig del i tekniska nämndens uppdrag, säger tekniska nämndens ordförande, Jazmin Pettersson (S) i en kommentar.

Om och när behovet av asfaltering uppstår kan det bli aktuellt att flytta upp sträckan på prioriteringslistan.

För mera information:

Jazmin Pettersson

Ordförande i tekniska nämnden
0738-37 24 10