Följ Västerås stad

​Forskningsförsök för att rena vatten från läkemedelsrester

Nyhet   •   Nov 20, 2014 16:57 CET

När vårt avloppsvatten renas i reningsverken finns det fortfarande substanser, rester från läkemedel kvar i vattnet. Det är ingen nyhet, men nu kan det finnas en metod som kan ta bort den största delen av resterna av läkemedel i vattnet. Just nu pågår ett forskningsprojekt i Västerås där KTH:s mobila reningsanläggning just nu används vid Mälarenergis avloppsreningsanläggning.

Dagens reningsverk renar 50 procent av läkemedelsresterna. Den största andelen kommer från hushållen. Målet är att kunna rena så att endast 2-5 procent återstår. De vanligaste substanserna som upptäcks i vattnet är paracetamol som finns i Alvedon, diklofenak som finns i Voltaren och syntetiska hormoner som finns i p-piller.

– Snart kommer Västerås stads handlingsplan för kemikalier att beslutas i kommunfullmäktige. Den anger mål och prioriteringar för kemikaliefrågan i kommunen. Det här är ett spännande projekt som ligger väl i linje med Västerås stads åtgärder om hur vi minskar mängden läkemedelsrester i naturen. Men det är också viktigt att vi västeråsare hjälper till – genom att minska vår användning av onödiga läkemedel bidrar vi till en friskare sjö, Mälaren, säger Caroline Söderlund, projektledare, Västerås stad.

Sedan i början av oktober är Berndt Björlenius och tre studenter från KTH hos Mälarenergis reningsverk i Västerås med den mobila anläggningen. Den blå containern innehåller en anläggning som renar avloppsvattnet med ozonering och aktivt kol i olika kombinationer. Det är en effektiv metod som har bra effekt på olika bakterier och virus. I den mobila pilotanläggningen inkommer avloppsvatten som sedan fördelas på 11 linjer varifrån proverna tas. Man räknar med att hinna rena vatten motsvarande cirka 8000 badkar innan projektet i Västerås avslutas i mitten på december. Prover tas varje dag och skickas på analys.

Tidigare prover som tagits på utgående renat avloppsvatten samt vattenprover direkt ifrån Mälaren visar att vi har värden som är jämförbara med övriga Sverige. I dagsläget är det inga halter som är skadliga för oss människor. En resultatrapport från Mistrapharmaca, KTHs forskningsprojekt, kommer under 2015. 

De som samarbetar i projektet med läkemedelsrester är KTH, Käppala Reningsverk och Uppsala Vatten. Västerås stad och Landstinget bevakar projektet med stort intresse.

För mer information:
Maria Maandi Wallin, kommunikatör, Västerås stad, maria.maandi.wallin@vasteras.se, 021-39 31 04