Gå direkt till innehåll
Förskolorna i Norden samarbetar för barnets bästa

Nyhet -

Förskolorna i Norden samarbetar för barnets bästa

Torsdag och fredag 19-20 september är Västerås stad värd för en nordisk vänortskonferens som riktar sig till förskolan. Temat för konferensen är Barnets bästa och handlar om hur de nordiska förskolorna arbetar med huvudprinciperna i barnkonventionen.

Under två intensiva dagar blir Västerås platsen för erfarenhetsutbyte mellan 200 pedagoger som arbetar i förskolan i de nordiska vänorter Akureyri i Island, Lahtis i Finland, Randers i Danmark, Västerås i Sverige och Ålesund i Norge.

- Vänortssamarbetet har pågått sedan 2001 och i år arrangerar vi den 19:e konferensen tillsammans. Det gör vi med ett mycket spännande och intressant program, säger Anna Åkerström, strateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

Huvudföreläsare är Elizabeth Englundh, socionom och fil dr i pedagogik på Sveriges Kommuner och Landsting. Elizabeth Englundh har sedan 15 år arbetat med lärande och kunskapsutveckling om barnkonventionen och dess implementering i offentlig verksamhet. Konferensen erbjuder dessutom elva olika föreläsningar/workshops, där alla vänorter bidrar med ledare.

Torsdag eftermiddag och fredag förmiddag gör deltagarna verksamhetsbesök på tio förskolor i Västerås, både kommunala och fristående. Deltagarna kommer också att besöka de fyra nya konceptförskolorna.

Bakgrund

Sedan 2001 arrangeras varje år en nordisk förskolekonferens. Konferensen har som uppgift att bygga upp en tradition för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger som arbetar i förskoleverksamhet i de nordiska vänorterna Akureyri, Lahtis, Randers, Västerås och Ålesund.

Målet är att utveckla och stärka den nordiska förskoleverksamheten genom att fokusera på nuvarande och framtida pedagogiska satsningsområden i vänorternas förskolor. Pedagogerna uppmuntras också till att besöka varandras förskolor och genom praktiskt arbete bidra till att utbyta erfarenheter, kunskap och kompetens med varandra. På det sättet får vi en gemensam bild av förskolan i Norden.

Läs mer om vänortssamarbetet på www.norsamby.com

Mer information

Anna Åkerström
Strateg barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 072-143 21 30

Monika Löving Nilssen
Kommunikationsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 076-569 07 31

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås