Gå direkt till innehåll
Ängsö. Foto Christer Broman/Mostphotos.
Ängsö. Foto Christer Broman/Mostphotos.

Nyhet -

Förändring av Westmannastiftelsens styrelse från 1 juli

Det sker en förändring av Westmannastiftelsens styrelse från och med 1 juli. Då blir delar av Westmannastiftelsens styrelse densamma som Västerås stads fastighetsnämnds ledamöter och ersättare. Den nya styrelsen beslutades av Västmanlands kommuners (VK) förbundsmöte den 26 maj 2023.

Beslutet har sin bakgrund i den process som ägarna i stiftelsen, Region Västmanland och Västerås stad, har fört omkring hur Westmannastiftelsens ansvarsområde på bästa sätt kan omhändertas långsiktigt in i framtiden. Stora delar av Westmannastiftelsens styrelse blir nu densamma som fastighetsnämnden i Västerås. I nämndens förvaltning finns kompetens som kommer ge än bättre förutsättningar att utveckla Westmannastiftelsens förvaltning över tid av Ängsö, som idag är det område som stiftelsen äger och även förvaltar.

-Ängsö är en av Sveriges mest unika kulturmiljöer och för Västerås stad även ett friluftsområde som ger stora möjligheter till rekreation och friluftsliv för västeråsarna, det är en Mälarnära pärla. Att få ta över som ordförande i den nya styrelsen för Westmannastiftelsen är både hedrande och innebär ett stort ansvar för att säkerställa en fortsatt god förvaltning av stiftelsens område, Ängsö, säger Samuel Stengård (KD) kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden

-Det är alltid spännande med ny styrelse. Att arbeta med en egendom som Ängsö innebär att tänka långsiktigt för kommande generation, säger Patrik Andersson, VD/förvaltare för Westmannastiftelsen.

Förbundsmötet beslutade att utse följande ledamöter och ersättare i Westmannastiftelsens styrelse för tiden från och med 1 juli 2023 och fyra år framåt.

Ledamöter

Samuel Stengård (KD), ordförande i styrelsen

Anton Tysklind (S)

Claes Kugelberg (M)

Sheraz Al Hasan (S)

Sven Jonsson (SD)

Ersättare

Mikael Stenås (S)

Elzbieta Norling (S)

Lars Andersson (C)

Anna Thunell (MP)

Anders Ohlsson (M)

Förbundsmötet beslutade att följande revisorer och ersättare utses till Westmannastiftelsen för granskning av 2023, 2024, 2025 och 2026 års räkenskaper.

Ordinarie

Hans Stergel (KD)

Asta Matikainen Lecklin (M)

Ersättare

Fredrik Domert (L)

Jojje Engström (SD)

Kontakt för media:

Samuel Stengård (KD), kommunalråd, ordförande fastighetsnämnden och ordförande Westmannastiftelsen från 1 juli

072-1470999, samuel.stengard@vasteras.se

Patrik Andersson, VD / förvaltare Westmannastiftelsen

070-5408161, patrik@westmannastiftelsen.se

Mer om Westmannastiftelsen

Westmannastiftelsen är en naturstiftelse vars stiftare är Västmanlands kommuner och landsting samt Heby kommun och grundades 1967. Stiftelsens lever efter stadgar från 2012 och ändamålet är att vårda och bevara friluftsliv samt att verka för bevarandet och skyddandet av den västmanländska naturen och landskapsbilden. Ängsö är idag det område som stiftelsen äger och även förvaltar. Detta har stiftelsen gjort sedan 1971. Därutöver äger stiftelsen två fastigheter på fastlandet (Björksta-Vedby 1:1 och Kungsåra-Kvistberga 1:2), strax norr om Ängsö. Delar av dessa fastigheter hyrs ut som golfbana.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås