Följ Västerås stad

Film fångar faunapassagens fiskar

Nyhet   •   Apr 21, 2020 13:34 CEST

Faunapassagen vid Fiskartorget.

Faunapassager underlättar för fiskar att vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. I år är första året sedan 1891 som fiskarna kan simma förbi dammen vid Turbinbron i Västerås och vidare upp i Svartån.

Följ fiskarna live via fiskkamera på www.fiskdata.se. Där hittar du också  Mälarenergis andra fiskkameror, som är installerade vid faunapassagerna i Västerkvarn, Östtuna och Rällsälv. Vissa dagar kan vattnet vara lite grumligare än andra och då är det svårare att se fisken, men på webbplatsen kan du även se tidigare klipp. Förutom att ge möjlighet att titta på fiskarna skapar fiskkameran också möjlighet att bedöma och registrera fiskarnas art och längd.

Den första fisken, vars arttillhörighet inte kunnat avgöras, registrerades den 5 mars. Sedan dess har ytterligare cirka 200 fiskpassager registrerats vid kameran vid Turbinhuset i centrala Västerås.

- Det är jätteroligt att så många fiskar har hittat upp i faunapassagen. Till exempel har vi redan sett flodnejonöga. Det visar sig också att även de svagsimmande arterna klarar den här forsen, säger Susanna Hansen, vattensamordnare på Västerås stad.

Det finns tillräckligt med vatten i vattendragen för att fiskarna ska kunna vandra. På grund av den uteblivna vårfloden har vattenflödena varit låga men det finns mer vatten i magasinen som nu släpps på för fiskvandringen.

- Vi har fått frågan om den låga tillrinningen och de låga flödena i våra vattendrag. Det beror på att vi inte haft någon vårflod i år då det inte snöat. Vi såg den här utvecklingen tidigt och har därför sparat vatten i våra magasin för att kunna öka flödet när fiskvandringen drar igång, säger Ulf Andersson, avdelningschef på Mälarenergi Vattenkraft.

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås har byggts av Västerås stad och Mälarenergi, inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

För mer information

Susanna Hansen
Vattensamordnare/Limnolog
Västerås stad
021-39 11 23
susanna.hansen@vasteras.se