Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Extra akutplatser för hemlösa under vintern

Individ- och familjenämnden har beslutat att inrätta fem extra akutplatser för hemlösa. Det innebär att det nu finns totalt 20 mot tidigare 15 akutplatser under vintern, med start första veckan i november. 

I Västerås stads Handlingsplan mot hemlöshet 2016-2019 står det att antalet akutplatser ska möta behoven.

- Utifrån våra erfarenheter från tidigare år bedömde vi att fem extra akutplatser för män behövs under årets kalla månader, berättar Anna Aldén Sahlin, utredare på Sociala nämndernas förvaltning.

Eftersom det innebär en del utmaningar att starta en verksamhet för personer som ofta har beroende och psykosocial problematik, var ett mål att försöka få in de extra platserna i befintliga verksamheter. 

Den bästa lösningen blev på boendet Eken, som då får fler platser och anpassas för fler boende. Det innebär att samtliga akut hemlösa vistas i samma del av Eken, vilket underlättar tillsyn och stöd till de boende.

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås