Gå direkt till innehåll
Eleverna på S:t Ilians skola i Västerås - nöjda med sin skola

Nyhet -

Eleverna på S:t Ilians skola i Västerås - nöjda med sin skola

Årets skolenkät som elever i årskurs 8 i Västerås får svara på visar att eleverna på S:t Ilians skola är väldigt nöjda med sin skola.


Varje år får elever som går i årskurs åtta i Västerås svara på enkätfrågor om hur de trivs på sin skola och hur skolans arbetssätt fungerar. Svaren från årets enkätundersökning visar att 100% av alla elever på S:t Ilians skola upplever att de får den hjälp de behöver i skolarbetet. Motsvarande procentsats för samtliga elever i Västerås på samma fråga, är 89%. Nöjdheten hos eleverna på S:t Ilians skola är generellt hög, så många som 96% av eleverna i årskurs 8 på skolan är nöjda med skolans verksamhet.

– Resultatet gör oss stolta över vår skola. Vi arbetar målmedvetet med att i dialog hitta rätt åtgärder för våra elever. Vår medvetna satsning på språkets betydelse i alla ämnen är också en viktig del i utvecklingsarbetet som nu börja bära frukt, säger Peter Larsson rektor på S:t Ilians skola

Påstående
 S:t Ilians skola
 Totalt
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 
88%86%
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
100%89%
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 
85%74%
Jag känner mig trygg i skolan 
88%90%
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 
85%75%
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 
58%42%
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 
85%76%
Jag är nöjd med det bemötande jag får i skolan 
88%83%
Jag är nöjd med verksamheten i skolan
96%80%
(Källa Västerås stads skolenkät 2014)


Kontakt och mer information
Peter Larsson, rektor på S:t Ilians skola
Telefon: 021- 39 08 21

Ämnen

Taggar

Regioner