Följ Västerås stad

Elever på Carlforsska blir EU-parlamentariker för en dag!

Nyhet   •   Dec 03, 2012 13:45 CET

SA-programmets Europaprofil på Carlforsska gymnasiet i Västerås har deltagit i en nationell tävling och som en av tolv klasser i Sverige har de vunnit ett deltagande i Euroscola våren 2013.

Förutsättningen för ett deltagande i Euroscola är att eleverna på skolan har goda språkegenskaper och eleverna på Carlforsska läser lika många poäng språk som humanistiska programmets elever. Dessutom genomförs utbyten och exkursioner med olika länder i Europa genom elevernas hela skolgång. Vinsten för eleverna på Carlforsska innebär att de får åka till Strasbourg och vara EU-parlamentariker för en dag, den 29 april 2013.

Vad är Euroscola?
Euroscola är ett program där ungdomar från de 27 länder som ingår i EU får rollspela som Eu-parlamentariker i EU-parlamentet i Strasbourg, Frankrike. Ett deltagande i Euroscola ger eleverna möjlighet att praktisera moderna språk och tillämpa beslutsfattande på EU-nivå.

I det projekt som eleverna på Carlforska deltar i får eleverna även möjlighet att bekanta sig med EU:s ambitioner, vad gäller mänskliga rättigheter, på en mikronivå. Elever ges möjlighet att reflektera över vilka rättigheter och skyldigheter som gäller och ska gälla i ett gemensamt Europa.

Utöver detta är målet att eleverna ska lära sig mer om Europeiska unionen som en del av Sveriges politiska system. Eleverna på SA-profil Europa på Carlforsska kommer genom sitt deltagande i Euroscola att få stärkta kunskap om EU, kunskaper som även kommer att spridas vidare till de klasser på Carlforsska som inte deltar i Euroscola.

Sveriges superval 2014
Valet 2014 i Sverige kommer att bli ett så kallat "Superval". Då väljs inte bara till riksdag, landsting och kommun utan också till Europaparlamentet. Lärare och elever vid Carlforsska hoppas kunna öka intresset i Europafrågor inför detta "Superval" genom att sprida de kunskaper som de upplevt i och med sitt deltagande i Euroscola.

Kontakt och mer information
Olov Åberg, lärare vid Carlforsska
olov.aberg@skola.vasteras.se