Följ Västerås stad

Dags för sandupptagning

Nyhet   •   Mar 15, 2016 13:56 CET

Nu har våren kommit. Den här veckan börjar vi sopa det prioriterade cykelvägnätet så att det ska bli lätt att cykla. Vi sopar cirka 13 mil av det 38 mil långa gång- och cykelvägnätet. Gång- och cykelbanan sopas en gång i mitten, vilket betyder att det finns sand kvar i kanterna. När den ordinarie sandupptagningen kommer igång vecka 13 kommer sopmaskinerna tillbaka och sopar samtliga gång- och cykelvägar i hela dess bredd.
Inför sandupptagningen kan fastighetsägare sopa ut sanden på gatan. Om allt går som beräknat har all sand sopats upp i mitten av maj.
Läs mer om i vilken ordning stadsdelarna sopas: http://www.vasteras.se/…/ren…/snoskottning-och-sandning.html