Följ Västerås stad

Bostäder, välfärd, kommunikationer och friluftsliv när Kvicksund ska utvecklas

Nyhet   •   Jul 03, 2020 09:57 CEST

Visionsbild över Kvicksund. Illustration: Gehl Architects

De senaste åren har ortsbor, föreningar och företagare getts tillfälle att diskutera och utveckla sina tankar och idéer för Kvicksunds fortsatta utveckling. En ny ortsanalys och utvecklingsplan som beskriver hur Kvicksund kan komma att utvecklas i framtiden är klar.

Eskilstuna kommun och Västerås stad har under några år samarbetat för att tillsammans ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. I handlingen identifieras ortens potential och strategier för hur utveckling kan ske framåt. Utgångspunkten är kommunernas gemensamma inriktning att Kvicksund är en viktig utvecklingsnod och serviceort.

  • -Kvicksund är en viktig plats med ett unikt läge nära Mälaren. Vi har nu en gemensam plan tillsammans med Eskilstuna för att fortsätta utveckla Kvicksund på ett hållbart sätt. Vi vill stärka Kvicksund och ta vara på ortens unika kvaliteter. Med ortsanalysen och utvecklingsplanen för Kvicksund har vi nu goda förutsättningar att utveckla möjligheterna till arbete, företagande och välfärd i attraktiva boendemiljöer och med goda kommunikationer. Extra roligt och viktigt är att så många Kvicksundsbor har engagerat sig under processen i ortens utveckling, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bostäder och samhällsservice

Långsiktigt kan Kvicksund växa med 1500 - 2000 bostäder. Den största utbyggnaden planeras att ske i södra Kvicksund. Det finns även planer på utbyggd samhällsservice och rekreation med Kvicksunds centrum som ett nav för handel, arbetsplatser, service och Mälarnära rekreation.

Utbyggd välfärd

Med utbyggnation av bostäder ökar även behovet av en utbyggd välfärd. På Nyckelön planeras bostäder för äldre och en utbyggd förskola medan det på södra sidan planeras för en utbyggnad av Tegelvikens skola samt ett äldreboende i närheten av tågstationen.

Hållbara kommunikationer och företagande

Utveckling av pendlingsmöjligheter till Eskilstuna och Västerås ska möjliggöra en hållbar utveckling av orten. Planen visar att det ska vara enkelt och tryggt att genom gång eller cykel ta sig till tågstationen genom att säkerställa passageåtgärder. Utvecklingsplanen föreslår också ett antal nya gång- och cykelstråk. I Kvicksund finns det potential för ett stärkt näringsliv med en stor andel småföretagare. En förbättrad infrastruktur, ökat bostadsutbud, förbättrad tillgänglighet samt utveckling centrum ska skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv.

Ett strandnära frilufts- och idrottsliv och stärkt besök- och turismnäring

Kvicksunds karaktäristiska natur- och kulturmiljöer ska finnas kvar och förstärkas. I planen föreslås bland annat en cykelväg mot Eskilstuna förbi Tumbo, en kulturmiljöpromenad mot Askholmens naturreservat, en vandringsled vid Tumboåsen och Väsbys naturreservat, naturstränder på Nyckelöns östra sida och en utveckling av närströvområden och naturstigar. Mälarstranden ska utvecklas för rekreation och friluftsliv samt med båt- och gästhamn. Den föreningsdrivna idrottsplatsen har också utvecklingsmöjligheter för större utbud av aktiviteter och service.

  • -Några av de tankar som kom fram i dialog med ortsborna och som vi har tagit fasta på är behovet av utveckling av centrum med mer gemensam service, ett mer varierat bostadsutbud och förbättrad tillgång till Mälaren. Många pendlar också till arbeten och skola i Västerås och Eskilstuna så att förbättra möjligheterna att resa hållbart med tåg och buss har också varit viktigt, säger Barbro Sollén Wilcox, översiktsplanerare och projektledare på Västerås stad.

Handlingen beslutades av kommunstyrelsen i Västerås 29 april och i kommunfullmäktige i Eskilstuna 14 maj.

För mer information, kontakta:

Västerås stad:

Anders Teljebäck (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 021-39 12 62
anders.teljeback@vasteras.se

Håkan Svärd
Samhällsbyggnadschef
021-39 15 80
076-569 34 36
hakan.svard@vasteras.se

Barbro Sollén Wilcox
Översiktsplanerare
021-39 17 58
barbro.sollen.wilcox@vasteras.se,

Läs mer på www.vasteras.se/kvicksund

Eskilstuna kommun:

Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
070 086 65 02

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
070 086 60 31

Mabel Peña
Översiktsplanerare
016–710 82 38
mabel.pena@eskilstuna.se

Läs mer på www.eskilstuna.se/kvicksund