Följ Västerås stad

47 lärare blir förstelärare

Nyhet   •   Okt 18, 2013 12:02 CEST

Rekryteringen av förstelärare i Västerås stad är nu avslutad. Totalt 47 särskilt yrkesskickliga lärare har utsetts till förstelärare. Förstelärarna kommer att finnas på 30 olika kommunala grund- och gymnasieskolor.


Det var 174 lärare som sökte förstelärartjänst under våren när arbetet inleddes. Efter urvals- och meriteringsprocess har nu alltså 47 av dem utsetts till förstelärare.
– Detta arbete har bekräftat att vi har många duktiga medarbetare, och vi ser självklart mycket positivt på att ge många av dem möjlighet att bli förstelärare, säger Teddy Söderberg, verksamhetschef Grundskoleverksamheten 6-9.

För att tydliggöra varje förstelärares uppdrag kommer en uppdragsbeskrivning att tecknas mellan varje rektor och förstelärare. De har ett utökat ansvar när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna och ska stödja rektorerna i detta arbete. Det kan till exempel handla om att på skolan:

• arbeta med att utveckla undervisningen så att eleverna når goda kunskapsresultat.
• bidra till att eleverna får en rättssäker, likvärdig och allsidig bedömning.
• bidra till att öka elevers lärande med stöd av IKT.
• leda ämnesnätverk och ordna pedagogiska träffar för samtal om exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, ämnesdidaktisk utveckling, betyg och bedömning samt följa aktuell forskning.

Förstelärartjänsterna är del i en nationell reform som innebär att kommuner och enskilda huvudmän, från och med juli 2013, kan skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.

Förstelärarna träffas den 21 oktober
Den 21 oktober träffas förstelärarna, deras chefer, verksamhetschefer och Barn- och utbildningsförvaltningens direktör i fullmäktigesalen i stadshuset. Media hälsas välkomna.

Program måndagen den 21 oktober
15.30. Kaffe och tårta i foajén utanför fullmäktigesalen, stadshuset (ingång Fiskartorget).
16.00 Samling i fullmäktigesalen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Anders Teljebäck hälsar välkommen. Sedan följer en kort presentation av förstelärarna och verksamhetscheferna beskriver uttagningsprocessen och förväntningarna på förstelärarna.
Barn- och utbildningsförvaltningens direktör Jan Lindblom önskar lycka till. 
Cirka kl. 17.00 Avslutning och fotografering.

Kontakt och mer information
Teddy Söderberg, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter 021-39 76 03
Leif Larsson, verksamhetschef inom Västerås stad Skolverksamheter 021- 39 81 01