Följ Västerås stad

174 lärare ansökte om att bli förstelärare

Nyhet   •   Jun 11, 2013 13:30 CEST

Ansökningstiden för förstelärartjänster inom Västerås stad Skolverksamheter har nu passerat. Hela 174 lärare ansökte.

– Jag är jätteglad över det stora intresset för dessa tjänster. Det visar att vi har många engagerade lärare i Västerås som vill ta ett ännu större ansvar i att utveckla den pedagogiska verksamheten så att våra elever når sin fulla potential, säger Jan Lindblom, direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen.

De rektorer som har lärare som ansökt om att bli förstelärare svarar nu på en så kallad rektorsenkät. Ansökningen och rektorsenkäten utgör underlag för urvalet av vilka lärare som ska antas till meriteringsprogrammet till förstelärare. Meriteringsprogrammet pågår 12 augusti till 18 september 2013. Under denna period ska de lärare som antagits bygga en meritportfölj där de dokumenterar och visar sin yrkesskicklighet. De får stöd av olika metoder, bland annat elevenkäter, oberoende lektionsobservationer och instruktioner. 

Det finns upp till 47 förstelärartjänster inom Västerås stad. Beslut om vilka lärare som antas till meriteringsprogrammet fattas av verksamhetschef. Besked om detta kommer under vecka 25.

Förstelärartjänsterna ingår i en nationell reform som innebär att kommuner och enskilda huvudmän, från och med juli 2013, kan skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.


För mer information:
Jan Lindblom, direktör Barn- och utbildningsförvaltningen
021-39 26 89  eller jan.lindblom@vasteras.se