Gå direkt till innehåll

proAros integrationsenhet certifieras av Investors in People

Tid 25 Oktober 2006 14:00 – 16:30

Plats Integrationsenheten Eriksborgsgatan 11 (Högskoleområdet)

Den 25 oktober certifieras proAros integrationsenhet officiellt av Investors in People. Certifieringen innebär att verksamheten blivit godkänd enligt en internationell standard och visar på en hög kvalitet i organisationens sätt att arbeta. - Vi har i två år arbetat med att systematisera kompetensutvecklingen utifrån verksamhetens behov, säger enhetschef Barbro Svensson. Vi har också arbetat mycket med förbättringsförslag som kommit fram. Det är mycket glädjande att vi nu blir en Investor in People. Investors in People är ett verktyg för verksamhetsutveckling och en internationell standard för att förbättra en organisations resultat genom att utveckla medarbetarna. Investors in People startade i Storbritannien för 12 år sedan som en motpol till alla standarder som visar hur man ska göra saker på ett bra sätt. IIP fokuserar mer på att man verkligen åstadkommer det man säger att man ska. I Sverige har Investors in People licensavtal med Arbetsmiljöforum (www.arbetsmiljoforum.se). Arbetsmiljöforum är en förening med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, LO, TCO och SACO i styrelsen. Mer information om IIP finns på www.iipsverige.se. Media hälsas välkomna att medverka vid certifieringen. För mer information kontakta: Barbro Svensson, enhetschef, 021-39 80 90. Hans Dertell, Quality Manager IIP Sverige, 08-442 46 13.
Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås