Gå direkt till innehåll

Presskonferens: Nytt projekt för ökat entreprenörskap i de kommunala skolorna

Tid 15 November 2006 08:30 – 08:30

Plats Brandthovdaskolan, Hus B

Elever och medarbetare i proAros skolor ska utveckla en positiv attityd och vilja till att arbeta med entreprenörskap. Det är målet med ett nytt projekt som proAros har startat. Under de kommande två åren, till och med december 2008, satsas sammanlagt nära 3,5 miljoner kronor på att arbeta fram en ny modell för detta. Det kommer att ske tillsammans med Wenströmska gymnasiet och verksamhetsområdet Skolor öster. Tanken är att modellen sedan ska kunna användas på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor över hela staden. Den övergripande idén med projektet Entreprenörskap i skolan är att samhällets tillväxt och framtid är beroende av att det finns människor som är beredda att satsa på att utveckla egna och andras idéer. För att ge förutsättningar för detta menar proAros att det krävs en genomgripande attitydförändring. Där spelar skolan en viktig och betydelsefull roll. Projektet Entreprenörskap i skolan är en stor framtidssatsning. Under de kommande åren satsar proAros nära 1,9 miljoner kronor på projektet. Dessutom har 1,2 miljoner kronor beviljats ur EG:s strukturfonder E-ship. Länsstyrelsen i Västmanland bidrar med 0,4 miljoner kronor till projektet. Media bjuds in till en presskonferens där mer information om projektet kommer att ges. Medverkar på presskonferensen gör: Christina Klang (utvecklingschef), Jenny Twana (projektledare), Stefan Rocksén (verksamhetschef Skolor öster) och Hans Egonsson (verksamhetschef Gymnasie- och vuxenutbildning). Efter presskonferensen finns det möjlighet till intervjuer med lärare på Brandthovdaskolan som arbetat med entreprenörskap i praktiken, bland annat inom ramen för tävlingen ”First Lego League”. När? Onsdagen den 15 november, klockan 8.30 Var? Brandthovdaskolan, Hus B För mer information om presskonferensen kontakta: Mats Lindskog, informationsstrateg proAros, 021-39 25 66 eller 070-465 25 66 mats.lindskog@vasteras.se
Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås