Gå direkt till innehåll

Kampanj som vill väcka trafikanternas uppmärksamhet

Tid 17 November 2006 10:00 – 10:00

Plats Vasagatan i höjd med Mälardalens högskola

Hänsyn, samspel och ögonkontakt ökar säkerheten i trafiken. Det budskapet ska den trafiksäkerhetskampanj som startar den 20 november i Västerås påminna om. Förhoppningen är att västeråsarna ska bli mer uppmärksamma på att alla i trafiken har ett ansvar att se sig för och ta hänsyn till andra trafikantgrupper. Det är andra året som Västerås stad tillsammans med Västerås Citysamverkan, närpolisen i Västerås, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) Västmanland och Västmanlands Lokaltrafik (VL) genomför kampanjen, i vilken även Västerås trafiksäkerhetsförening (VTF) medverkar i år. Kampanjen pågår under tiden 20 november till den 3 december. – Jag tror inte att vi uppnår trafiksäkerhet enbart med kampanjer. Men de är ett bra komplement till allt annat trafiksäkerhetsarbete som pågår, säger Anneli Asplin, trafikutredare inom Västerås stad. Media inbjuds till en presskonferens om kampanjen. På presskonferensen medverkar representanter från kampanjorganisationerna som bland annat demonstrerar hur reaktionsförmågan påverkas när man kör bil i 30 km/timmen respektive 50 km/timmen. Dessutom redogörs för VTF:s mätningar av hastigheter i tättbebyggda områden i Västerås. Plats: Vasagatan i höjd med Mälardalens högskola. Tid: 17 november kl 10.00. För mer information: Anneli Asplin, trafikutredare, Västerås stad, Teknik- och idrottsförvaltningen, 021-39 24 57 eller 070-465 24 57.
Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås