Gå direkt till innehåll

Känd kock föreläser om livsmedelshantering

Tid 13 November 2006

Plats Aros Congress Center

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar hjälp av matingenjören Jan Boris-Möller för att utbilda livsmedelspersonal i Västerås. Den kände kocken föreläser om livsmedelshygien på Aros Congress Center den 13 november. På kvällen ska han prata han om hur man bör hantera livsmedel hemma och då är också allmänheten välkommen. Intresset är som vanligt stort när Jan Boris-Möller kommer hit för att föreläsa. 450 anställda från en stor del av Västerås 600 storhushåll och butiker deltar under dagen. Utbildningen är som vanligt kostnadsfri för företagen/storhushållen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över livsmedelsföretagen i Västerås. En viktig del av arbetet är information och utbildning av personer som arbetar med att hantera livsmedel. Jan Boris-Möllers föreläsningar har tidigare varit mycket uppskattade och är ett bra sätt för företagen att hålla sig uppdaterade om livsmedelshygien. Denna gång är föreläsningen ännu mer intressant på grund av de nya livsmedelsreglerna som började gälla i år. Dessutom kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att informera om den nya förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Dessa nya regler innebär höjda avgifter för de flesta, men även en individuell anpassning av avgiften beroende på vilka risker som finns med verksamheten och hur bra man jobbar med att minimera farorna med att hantera livsmedel inom företaget. På kvällen kommer Jan Boris-Möller att i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens regi hålla en lättsam föreläsning om livsmedelshantering i hemmet då allmänheten är välkommen. För företagen: Tid: Måndag den 13 november 2006 kl 8.30 – 11.00 eller 14.00 – 16.30 Plats: Aros Congress Center För allmänheten: Tid: Måndag den 13 november 2006 kl 18.30 – 20.30 Plats: Aros Congress Center Föreläsningen är gratis men för att vara säker på att få plats kan biljetter hämtas på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. För mer information: Andreas Mörén, livsmedelsinspektör, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 021-39 13 68 eller andreas.moren@vasteras.se
Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås