Följ Västerås stad

Jan Nilssons stipendium till utveckling av stadsbibliotekets webbplats

Evenemang

19
DEC
foajén till kommunfullmäktigesalen
 
Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond, vars avkastning ska användas till stipendier. Årets stipendium på 4 600 kronor delas lika av Kristina Öster och Dag Hedberg, båda anställda på Västerås stadsbibliotek. Under 2006 har Kristina Öster och Dag Hedberg utvecklat Västerås stadsbiblioteks webbplats. De har gett webbplatsen ett nytt utseende samt utvecklat den så att användaren har fått möjligheter till service utan att fysiskt besöka biblioteket. Arbetet har lett till att www.bibliotek.vasteras.se blivit Västerås stads första väl fungerande ”24-timmarsmyndighet”. Kristina Öster och Dag Hedberg vill fortsätta sitt utvecklingsarbete genom att ytterligare utöka möjligheterna till interaktiv kommunikation mellan stadsbiblioteket och användarna. Som en del i det arbetet vill de besöka Umeå stadsbibliotek, som kommit långt i IT-utvecklingen, för att ta del av sina kollegors erfarenheter och kunskaper. Ändamålet med Jan Nilssons stipendium är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamheten vid något bibliotek i Sverige eller utomlands. Den 19 december får Kristina Öster och Dag Hedberg motta stipendiet av Mikael Damsgaard, ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden. Representanter för media hälsas välkomna att närvara vid ceremonin. Plats: foajén till kommunfullmäktigesalen. Tid: tisdagen den 19 december kl 11.30. Mer information: Bibbi Andersson, nämndstrateg i kultur- och fritidsnämndens stab, 39 14 40 eller 070-465 14 40