Följ Västerås stad

Västerås stads webbplats får toppresultat i ranking

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2015 16:23 CEST

Västerås stad hamnar på en delad femte plats bland landets 290 kommuner när det gäller hur lätt det är att hitta information om kommunens verksamheter via webbplatsen. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) årliga undersökning ”Information till alla? En uppföljande granskning 2015”  som presenterades idag.

SKL genomför varje år en granskning av Sveriges kommuners webbplatser. Granskningen bygger på att en grupp studenter letar svar på förutbestämda frågor om kommunernas verksamheter. Hur lätt det är att hitta svaren på frågor inom ett antal områden, som till exempel e-tjänster, äldreomsorg och skola, ligger till grund för det sammanställda resultatet. I årets undersökning hittade granskningsgruppen svar på 93 procent av sina frågor, vilket kan jämföras med genomsnittet för riket som är 80 procent. 

- Vi lanserade vår nya webbplats, www.vasteras.se för ganska precis sex månader sedan. I utvecklingsarbetet har vi haft ett starkt fokus att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta den information man söker. Därför känns det här resultatet väldigt roligt, säger tf kommunikationsdirektör Mats Lindskog.

Västerås stad har förbättrat sig med två procent jämfört med 2014. Allra bäst resultat uppnås inom områdena gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, gator, vägar och miljö där granskningsgruppen hittade svar på samtliga förutbestämda frågor.
-  Vi har närmare 275 000 besökare per månad på vår webbplats. Så att den här undersökningen visar ett så här pass bra resultat är naturligtvis väldigt positivt. Men har väldigt höga ambitioner och är inte nöjda i och med detta utan vi fortsätter vårt kontinuerliga utvecklingsarbete för att skapa bästa möjliga nytta för alla våra användare, säger Mats Lindskog. 

Resultatet från webbundersökningen visar var på webbplatsen det finns bristfällig information och var det finns information som är svår att hitta. En av de förbättringspunkter som lyfts fram i årets undersökning är sökfunktionen.

- Vi har förbättrat sökfunktionen på webbplatsen sedan 2014 års undersökning med 9%, men den behöver bli ännu bättre. Vi har identifierat ett stort antal åtgärder, som vi just nu genomför för att förbättra sökfunktionen ytterligare, säger Anneli Sjödin, digital strateg. 

För mer information:
Mats Lindskog, tf Kommunikationsdirektör Västerås stad, 021-39 25 66
Anneli Sjödin, digital strateg, Västerås stad, 021-39 13 43

Mer om undersökningen finns att läsa nedan, i relaterat material. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/information-till-alla.html

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås