Följ Västerås stad

Västerås stad överklagar ogiltighetsdom till Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2015 10:09 CET

Kammarrätten i Stockholm har i en dom från slutet av oktober 2015 beslutat att ogiltigförklara ett ramavtal om köp av IT-hårdvara som staden träffat med Atea Sverige AB efter en offentlig upphandling som genomfördes under 2013.

Staden har nu valt att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom staden anser att det finns ett stort behov av ett vägledande avgörande (prejudikat) från Högsta förvaltningsdomstolen i den fråga om valfrihet mellan LOU:s två olika överprövningsformer som aktualiseras i målet.

Läs mer om bakgrund och stadens skäl för att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen i bifogade dokument

För mer information

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, 021-39 12 62

Casper Tham, stadsjurist, 021-39 12 62

Robert Moldén, EU-advokat vid Gärde Wesslau Advokatbyrå och rättegångsombud, 0702-52 44 00

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås