Följ Västerås stad

Västerås stad häver avtal om drift av Sjöjungfrugatans gruppbostad, Alternatus Stödboende AB

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2019 15:14 CEST

Sjöjungfrugatans gruppbostad som drivs av Alternatus Stödboende AB har visat omfattande allvarliga brister i utförandet. Detta har framkommit i uppföljningar som genomförts av Västerås stad till följd av flera klagomål. Nämnden för personer med funktionsnedsättning har, den 23 oktober 2019, hävt avtalet om drift av Sjöjungfrugatans gruppbostad.

Boende och anhöriga har informerats

Personer som bor på Sjöjungfrugatans gruppbostad kan bo kvar. I fortsättningen kommer stödet och servicen utföras av Västerås stad. Alternatus Stödboende AB har fortfarande ansvar för verksamheten fram till den 26 november 2019 då Västerås stad tar över.

Västerås stad har under alla förhållanden det yttersta ansvaret för all stöd och service i staden. I det ansvaret ingår att se till att individer som bor i gruppboendet får rätt stöd och service även under verksamhetsövergången.

Samtliga boende och anhöriga har fått både muntlig och skriftlig information om hävningen av avtalet och vad det innebär för deras del.

Identifierade brister

Alternatus Stödboende AB har brustit på flera punkter i utförandet av avtalsvillkoren för Sjöjungfrugatans gruppbostad. Dessa omfattar bland annat systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete, personalens kompetensutveckling samt hur hälso- och sjukvårdsansvaret utförts.

Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning har vid flera tillfällen uppmärksammat Alternatus Stödboende AB på bristerna och har begärt in handlingar som styrker att bristerna är åtgärdade. Alternatus Stödboende AB har trots detta inte kunnat styrka att de arbetar i enlighet med avtalsvillkoren.

Västerås stad ser allvarligt på det inträffade

Västerås stad ser allvarligt på de långvariga och omfattande bristerna i hur utföraren uppfyllt avtalsvillkoren. För nämnden för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att alla utförare levererar enligt de krav som finns i avtalet och att de lever upp till de kvalitetskrav som parterna kommit överens om. Detta för att säkerställa att rätt stöd och service ges utifrån individens behov.

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför avtalsuppföljningar av alla leverantörer. Efter varje avtalsuppföljning gör förvaltningen en utvärdering av uppföljningen för att utveckla och förbättra kommande upphandlingar och villkor. De senaste åren har Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning utvecklat och strukturerat formerna för avtalsuppföljning. Uppföljningarna omfattar idag fler moment och ger möjligheter att mer effektivt identifiera brister hos utförare och leverantörer.

Kontakt vid frågor

Magnus Johansson, ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefon: 021-39 24 64

e-post: magnus.johansson@vasteras.se

Tobias Åsell, direktör, vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 021-39 38 05

e-post: tobias.asell@vasteras.se