Följ Västerås stad

Västerås stad förvärvar fastigheten Gasugnen 1

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2019 18:56 CEST

Fastigheten Gasugnen 1, på Kungsängsgatan 11 i Västerås

I projekt Mälarporten pågår stadsomvandling av ett centralt område i Västerås. En förutsättning för stadsomvandlingen är att verksamheter flyttas och mark frigörs för stadsbyggande.

Gasugnen 1 är en av de fastigheter som berörs av projekt Mälarporten. Enligt fördjupad översiktsplan för stationsområdet framgår att bland annat väg behöver byggas över fastigheten, vilket gör att staden har intresse av förvärv. Västerås stad har kommit överens med fastighetsägarna av Gasugnen 1 och fastighetsnämnden har idag beslutat om förvärv.

-Jag är glad att kommunen kunnat förvärva denna tomt. Det blir en viktig pusselbit i att kunna bygga den nya stadsdelen Mälarporten, säger Jesper Brandberg, Ordförande i fastighetsnämnden.

-Gasugnen 1 är en viktig pusselbit när vi nu tar projekt Mälarporten och Västerås resecentrum mot genomförande, säger Sanna Edling, Projektchef Mälarporten i Västerås stad.


Mer information:

Fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg: 021-39 13 98, jesper.brandberg@vasteras.se

Projektchef Sanna Edling, telefon: 021-39 10 57, sanna.edling@vasteras.se