Följ Västerås stad

Västerås stad behåller högsta kreditbetyg AAA med stabila utsikter

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2019 22:15 CEST

Västerås stads AAA-rating med stabila utsikter bekräftades idag av kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings.

-Det är glädjande att vi återigen får vår AAA-rating bekräftad. Den är ett kvitto på att vår ekonomi i hela koncernen är stark, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

S&P Global Ratings gör en bedömning av hela kommunkoncernen i sin analys, och noterar fortsatt att både staden och dess bolag befinner sig i en investeringstung fas men att skuldökningen stabiliseras i slutet av analysperioden. De noterar också att större delen av stadens ökande upplåning kommer att vidareutlånas till de kommunala bolagen, framför allt energi- och bostadsbolaget.

S&P Global Ratings bedömer stadens likviditetssituation som exceptionell och den finansiella styrningen som stark med en historisk förmåga att hantera kostnader och resultat. Västerås lokala ekonomi och arbetsmarknad bedöms som relativt stark och väl diversifierad.

Den sammantagna bedömningen är att Västerås stad är väl rustade inför en ökad skuldbörda och förändringar i demografi.

Analysen kommer senare att finnas här:www.vasteras.se/finans.

För frågor kontakta Fredrik Berg, Finanschef Västerås stad

Telefon 021-39 00 25

Mail fredrik.berg@vasteras.se