Följ Västerås stad

Välkommen till en dag om oljeskyddsplanering av Mälaren

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 08:12 CEST

Dagligen transporteras stora mängder olja och andra farliga ämnen på fartyg i Mälaren. När en olycka inträffar kan ett oljeutsläpp få allvarliga konsekvenser.

Västerås stad och länsstyrelserna runt Mälaren arrangerar ett seminarium för att diskutera oljeskyddsplanering och samordningen mellan kommuner, räddningstjänster, kustbevakning, länsstyrelser med flera.

Bland deltagarna finns:  

  • Staffan Jansson, kommunalråd (S) och ordförande i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.
  • Jonas Fejes, IVL.
  • Representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Personal från Västerås miljö- och hälsoskyddsförvaltning samt från tekniska nämndens stab, räddningstjänsten, frivilligorganisationer, hamnpersonal, kustbevakningen och representanter från Tjörn och Söderhamn som drabbats av oljeutsläpp.

Välkommen!

Media hälsas välkommen till en dag om oljeskyddsplanering den 31 maj kl 9.00 på Hakongården Hotell och Konferens, Stenborgsgatan 1, Västerås.

 Mer information

Johan Ahlström, riskingenjör, 021-39 17 14, johan.ahlstrom@vasteras.se