Följ Västerås stad

Studie om jämställdhet viktig för våra grönområden

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 11:55 CET

Det är fler kvinnor än män som använder stadens parker och grönområden. De allra flesta känner sig trygga, men vissa faktorer gör att kvinnor oftare än män upplever viss otrygghet.

Västerås stad arbetar med att ta fram en ny grönstrukturplan och i samband med det arbetet genomfördes en jämställdhetsstudie i samarbete med Mälardalens högskola.
– Vi ville vi ta reda på mer om hur stadens parker och grönområden används, och om det finns skillnader på hur män och kvinnor använder och upplever våra grönområden, säger Kristoffer Jasinski, stadsekolog på Västerås stad.

Studien genomfördes på två platser i Västerås – i Barkarö och i ett område i Västerås tätort som innefattar Gideonsberg, Malmaberg, Nordanby gärde, Haga, Emaus och Sandgärdet. Studenter från Mälardalens högskola har intervjuat och observerat besökare i de utvalda grönområdena.
Här är några resultat:

  • De flesta brukare av grönområdena är kvinnor.
  • Kvinnor uppskattar naturen och grönskan mer än vad männen gör och är generellt mer nöjda med grönområdena.
  • Kvinnor är de som i majoritet observerades i grönområdena tillsammans med barn.
  • Närvaro av andra människor, närhet till bostäder och fri sikt är viktigt för att framförallt kvinnorna ska känna sig trygga.
  • 15 procent av männen och 39 procent av kvinnorna känner otrygghet vid undermålig belysning.

Nu ska staden titta närmare på resultatet för att prioritera och planera olika åtgärder. Bland annat planeras ett projekt i Råbyskogen i samband med att det tas fram en detaljplan för området Kornknarren.
– Vi vill skapa en referensgrupp med kvinnor för att ta reda på mer om hur de vill använda och utveckla grönområdena vid Råbyskogen, säger Kristoffer Jasinski.

Fakta om jämställdhetsstudien
Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkartering – en studie om användningen av grönområden i Västerås, är finansierad av Boverket och genomförd av Mälardalens högskola. Studien har genomförts i två utvalda grönområden i Västerås. Syftet med studien var att kartlägga och värdera grönområdenas sociala värden med fokus på jämställdhet.

Vill du veta mer om studien och vad resultatet innebär?
Kontakt Mälardalens högskola:
Eduardo Medina, fil. Dr och universitetslektor i sociologi, Mälardalens högskola, 021-10-16-26,
eduardo.medina@mdh.se.

Kontakt Västerås stad:
Kristoffer Jasinski, stadsekolog Västerås stad, 021-39 28 91, kristoffer.jasinski@vasteras.se.

Här kan du läsa mer om arbetet med stadens grönstrukturplan

Här kan du läsa mer om jämställdhetsstudien

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås