Följ Västerås stad

Stort intresse för Västerås stads föräldrautbildningar

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 08:00 CET

Västerås stad erbjuder en rad kurser för föräldrar med barn från 1 år upp till 18 år.
"Intresset för våra föräldrautbildningar har varit stort under våren. Alla våra föräldrautbildningar är så gott som fullbokade och vi har många intresserade i kö", säger Eva Eidmén samordnare för Familjecentrums föräldrautbildningar.

Utbildningarna ger tips och råd kring föräldraskap samt tillfälle för föräldrar att utbyta kunskap och erfarenheter med andra. Alla kurser är kostnadsfria.

Under våren erbjuder Västerås stads Familjecentrum sju kurser inom föräldrautbildningarna ABC, Cope samt KOMET, med start i januari till och med april.

– Vi har nu börjat planera för höstens utbildningar. Eftersom intresset är så stort tittar vi på hur vi ska kunna erbjuda fler utbildningar. Jag vill gärna att intresserade föräldrar hör av sig så att vi lättare kan möta efterfrågan, säger Eva Eidmén.

I maj kommer höstens schema att läggas upp på vasteras.se och det går från och med då att börja anmäla sig till den kurs man är intresserad av. Mer information om kurserna finns också på vasteras.se.

Familjecentrum erbjuder förutom föräldrautbildningar och öppna förskolan även råd och stöd till föräldrar med fokus på föräldraskapet och barnen/ungdomarna. Det kan till exempel gälla konflikter, skolk, oro hos barnet, trots, ilska och utbrott, utåtagerande beteende och kompisproblem. Föräldravägledning kan man få som par eller individuellt. Man kan självklart också vända sig till Familjecentrum med andra frågor som rör ens livssituation.

– Viktigt att komma ihåg är att allt som vi erbjuder är gratis och alla som arbetar hos oss har tystnadsplikt, säger Eva Eidmén.


För mer information:
Eva Eidmén, familjevägledare och samordnare föräldrautbildningar Familjecentrum, 021-39 25 88

Läs mer:
http://www.vasteras.se/stodomvardnad/Sidor/stodochomvardnad.aspx

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad