Följ Västerås stad

Större satsning på områdeslekplatser

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Under 2017 har Västerås stad gjort en större satsning vad gäller upprustning av områdeslekplatser. Satsningen har kostat cirka tre miljoner kronor. Satsningen fortgår nästa år. Planen är att rusta fem områdeslekplatser.

Invigning av tre stycken totalrenoverade lekplatser sker nu i november månad på olika datum och platser, se nedan.

– Arbetet med att rusta stadens lite mindre lekplatser fortsätter även under nästa år, säger Jazmin Pettersson, tekniska nämndens ordförande. Många av våra områdeslekplatser har ett stort upprustningsbehov.

Under nästa år kommer fem områdeslekplatser att rustas. Lekplatserna valdes ut dels på grund av dåligt skick och dels genom önskan från föräldrar i området. De aktuella platserna är Viksäng, Önsta-Gryta, Bjurhovda, Hamre, Malmaberg.

Tid och plats för invigning av lekplatserna:
22 november klockan 10-11 Skiljebotäppans nya lekplats, närmaste gata är Barrskogsvägen
22 november klockan 14-15, Tekoppen, Skälby, närmaste gata är Matskedsgatan 30
30 november klockan 10-11, Vikingalundens nya lekplats, Brandthovda, närmaste gata är Vikingagatan

Mer information:
Jazmin Pettersson (S), tekniska nämndens ordförande, jazmin.pettersson@vasteras.se
Anders Nordberg, landskapsarkitekt Västerås stad, 021-39 28 96, anders.nordberg@vasteras.se

Fakta:
Lekplatserna är områdeslekplatser och ska innehålla utmaningar för barn 0-6 år.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås