Följ Västerås stad

Stiftsbiblioteket tar plats i Holland

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2015 10:56 CEST

Under fem veckor är Alex Alsemgeest från De Koninklijke Bibliotheek i Haag, Holland, i Västerås för att studera gamla böcker och tryck på Stiftsbiblioteket. Närmare 1000 verk har blivit studerade och flera av dessa ska nu göras tillgängliga för allmänheten digitalt.

Välkommen på visning tisdag 9 juni klockan 11.00. Vi ses i hörsalen på huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2.

- Västerås är väldigt speciellt. Här finns många unika böcker, främst inom teologi och kyrkohistoria, tack vare tidigare donationer, säger Alex Alsemgeest. Jag har varit till flera olika bibliotek i Sverige, bland annat vid Stockholms och Uppsalas universitet, men från holländsk synvinkel är Stiftsbiblioteket i Västerås mest intressant.

Hans uppdrag är att hitta holländska böcker utanför landets gränser, ett arbete som har bedrivits av biblioteket sedan 1982. Eftersom många svenskar levde i Amsterdam under 1600-talet har mycket litteratur blivit bevarad just här.

Stiftsbiblioteket vid Västerås stadsbibliotek består av äldre bok- och handskriftssamlingar samt modern svensk facklitteratur av mera vetenskaplig karaktär.

Vill du veta mer? Kontakta stiftsbibliotekarie Helena Aspernäs på telefon 021-39 46 50.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås