Följ Västerås stad

Restaurangägare och andra livsmedelsföretag riskerar dyra avgifter

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2018 06:18 CET

Företag i livsmedelsbranschen kan få betala höga sanktionsavgifter om de inte registrerar sin verksamhet. Det är en av förändringarna när straffen för brott mot livsmedelslagen skärps vid årsskiftet.

När man startar ett företag i livsmedelsbranschen ska man registrera sin verksamhet till kontrollmyndigheten i kommunen. Så har reglerna varit länge, men sedan 2007 har de flesta företag som inte har registrerat sig ej fått någon påföljd. Detta har lett till att det idag finns företag som bedriver livsmedelsverksamhet utan att ha registrerat sig.

- Hur många det rör sig om i Västerås är svårt att säga men vi uppskattar att det var runt 30 företag förra året. Trenden är att fler och fler startar utan registrering, säger Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Västerås stad.

Riksdagen har nu beslutat om skärpning av livsmedelslagen och det innebär bland annat strängare straff om man inte registrerar sin verksamhet. Det är Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid Västerås stad som är kontrollmyndighet i Västerås. Det är till dem registrering och ändring av livsmedelsverksamhet ska göras.

Livsmedelsverksamheter som har startat eller startar utan registrering riskerar att få betala en avgift som motsvarar en procent av sin årsomsättning eller lägst 5000 kronor.

Om man efter årsskiftet tar över en verksamhet utan att meddela Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen riskerar man att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2500 kr.

- Det är viktigt att tänka på att detta gäller både för dig som ska starta verksamhet och för dig som redan har en verksamhet. Detta gäller även om du har tagit över en redan aktiv livsmedelsverksamhet eller byter bolagsform, säger Andreas Berg Mörén.

Kontaktpersoner Västerås stad:

Marcelo Cardoso Plaza, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 47
marcelo.cardoso.plaza@vasteras.se

Andreas Berg Mörén, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 44
andreas.berg.moren@vasteras.se

Blankett för registrering av livsmedelsföretag finns på:
www.vasteras.se

Mer information om skärpningarna i livsmedelslagen:

http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/skarpta-straff-for-brott-mot-livsmedelslagen