Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Nya bostäder i fokus på nästa byggnadsnämnd

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 08:47 CEST

På byggnadsnämndens möte på torsdag 20 oktober tas beslut om planer och bygglov för sammanlagt 691 lägenheter.

Detaljplaner för sammanlagt 405 lägenheter behandlas. De är fördelade på planerna för:

-Svärdsliljan 5                           120
-Hulte 3 och Högne 2                195
-Västerås 2:14, Vetterslund       90

Totalt tas beslut om bygglov för 286 lägenheter.

Antalet samlade bygglov och planer på nämnden visar på ett stort fokus på bostadsbyggande i Västerås. Behovet av nya bostäder ökar i staden och vi arbetar för att hålla i och öka byggtakten. Välkommen på ett öppet pressmöte där vi kan berätta mer.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 11.30-12.00 på torsdag 20 oktober, i sal A402 i stadshuset.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Staffan Jansson,
förste vice ordförande byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg,
andre vice ordförande byggnadsnämnden.

Mer information:
Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad,
076- 569 04 31.

Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad,
076- 496 25 93.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås