Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Nu formas nästa del av Öster Mälarstrand

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 10:00 CET

På byggnadsnämndens möte på måndag 28 november väntas beslut om att skicka detaljplanen för Öster Mälarstrand, etapp 4, på samråd. Här finns planer på 550 lägenheter, ett äldreboende med cirka 90 lägenheter, en förskola och ett gemensamt parkeringshus. Ett stort fokus har lagts på gestaltningen av de höga husen som kommer att bli utmärkande för området och för stadssiluetten.

På nämnden tas dessutom beslut om flera bygglov, till exempel:

  • bygglov för butik och nya bostadshus med 64 lägenheter vid ”entrén” till Lillhamra (fastigheten Tågen 2, längs Väderleksgatan.)
  • bygglov för fortsatt ombyggnad av det gamla Ångkraftverket till kontor och konferenslokal (vid actionbadet Kokpunkten och nya hotellet.)
  • bygglov för Mälarenergis nya ackumulator för fjärrvärmenätet i hamnen.
  • bygglov för 20 bostäder på fastigheten Gotö 3:1 i Barkarö.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del. Nämnden börjar 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 11.30-12.00 på måndag den 28 november i sal A402.

På pressträffen finns möjlighet att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden.

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden.

Mer information:
Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad,
076- 569 04 31.

Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad,
076- 496 25 93.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås