Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Nu börjar omvandlingen av Ängsgärdet

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 10:56 CEST

På byggnadsnämndens möte på torsdag väntas beslut om att skicka detaljplanen för ett område inom Ängsgärdet på samråd. Det är ett område efter Coops fastighet (Baldersgatan) och längs med Pilgatan fram till Pilgatsbron som är aktuellt, och här planeras nu 550 nya bostäder. Även handel- och skolverksamhet tillåts i planen och det finns också ett förslag på att göra om utformningen av Pilgatan. Det nya bostadsområdet planeras som en kvarterstad, med byggnader i olika höjd, former och färger. 

Totalt finns planer på cirka 1 700 nya bostäder på hela Ängsgärdet. (Det är detaljplanen Kungsängen 1 m.fl., Ängsgärdet, Västerås, Dp 1845 som nu är klar för beslut om samråd.)

På mötet väntas också beslut om detaljplanen för området Kvastbruket, vid Hökåsen. Planen skapar mer yta för nya verksamheter, och då ökar också möjligheterna att locka nya företag till staden.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 11.30-12.00 på torsdag 22 september, i sal A402 i stadshuset.

Det finns möjlighet att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden.

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden.

Mer information:
Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.
Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad,
076- 496 25 93.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås