Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Fokus på nya skolverksamheter och nya planer för bostäder i Gotö, Barkarö

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2016 10:18 CET

 

På byggnadsnämndens möte på torsdag 15 december väntas beslut om att ta fram en detaljplan för en ny förskola på Brandthovda, samt beslut om bygglov för förskola på Skallberget. Bygglov har redan beviljats för en ny fritidsgård på Bjurhovda.

Det nya bostadsområdet i Barkarö planeras växa med nästa etapp
Det väntas också beslut om att ta fram en detaljplan för nya bostäder i Gotö, Barkarö. Planen ska även titta på möjligheterna för att bygga bland annat förskola, kontor och gruppbostad/LSS-boende i området samt en förlängning av Barkarövägen till Tidövägen. (Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen mm, Barkarö, Västerås). Dessutom väntas beslut om att skicka detaljplan för Gotö 3:1 och del av Barkaröby 8:4, Dp 1831, på granskning. Planen har varit på samråd och har sedan ändrats utifrån synpunkter som kom in.
Välkommen på pressmötet där vi kan berätta mer.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 10.30-11.00 på torsdag den 15 december i sal A402 i stadshuset i Västerås. Nämnden börjar klockan 13.00 i sal A491.

På pressträffen finns möjlighet att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden.

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden.

För mer information: Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.

Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 496 25 93.

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås