Följ Västerås stad

Pressinbjudan: Erikslunds trafiksituation behandlas av byggnadsnämnden

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 08:05 CET

Byggnadsnämnden tar under sitt möte torsdagen den 25 januari upp två planer för att göra trafiksituationen mer hållbar och bättre, i området kring Erikslunds shoppingcenter.

Erikslund är inte bara Sveriges tredje största handelsplats, räknat på omsättning. Erikslund är med sitt läge vid E18 och den västra infarten till staden ett av Västerås nyckelområden. Det är en viktig plats för boende, handeln, besökande, rekreation och utvecklingen av Västerås.

Den föreslagna trafikleden ”Västerleden” genom Erikslund skulle innebära att Norrleden länkas samman med E18 och i förlängningen också med Hacksta, Johannisberg och Djuphamnsområdet till ett yttre kommunikationsstråk. En mindre del av Västerleden finns redan detaljplanelagd inom Erikslund och en tredje är tidigare byggd utanför planområdet.

En sammanlänkning av dessa och det yttre kommunikationsstråket, i kombination med anläggandet av en interngata ”Kofotsgatan” skapar avlastning för biltrafiken för bland annat Erikslunds östra Handelsområde. Samtidigt som det möjliggör att transporter med farligt gods kan ta alternativa vägar.

Byggnadsnämnden väntas ta beslut om granskning av den fördjupade översiktsplanen för Erikslund (föp 63). Byggnadsnämnden väntas samtidigt ta beslut om att anta detaljplanen (dp 1829) för Kofotsgatan. Båda planerna är skapade för att ta hänsyn till de groddjursarter som lever i området. Grundtanken är att exploatera de ytor där groddjuren inte är, för att på detta sätt störa så lite som möjligt.

Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 25 januari klockan 12.30 i rum A407a.

Nämnden börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden

Mer information:

Tomas Persson, ställföreträdande direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 021-39 25 74

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås