Följ Västerås stad

Översyn av resursfördelning till grundskolan

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 15:41 CET

Västerås stad gör en översyn av nuvarande resursfördelningsmodeller för de pedagogiska nämnderna med särskilt fokus på grundskolan.  I uppdraget ingår också att redovisa vilka åtgärder som kan genomföras på kort sikt avseende grundskolans lokalersättning.

- I en aktuell analys har vi funnit delar som över tid gett icke önskvärda effekter gällande driftbidragen som uppkommit när elever i fristående skolor tagit en allt större andel av den årliga volymtillväxten. Konsekvensen av detta blir då att driftbidragen successivt urholkas, det ska vi nu se över, säger Thomas Energård, ekonomidirektör Västerås stad.

-Det är bra att tjänstemännen upptäcker såna här saker så att vi kan rätta till det, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fördelningen utgår från antalet elever där nämndens ekonomiska ram justeras utifrån beräknat antal elever nästkommande budgetår. Motsvarande problematik finns inte inom gymnasieskolan och förskolan eftersom lokalkostnaden alltid ingår i driftbidragen för dessa verksamheter.

För mer information (finns tillgängliga när kommunstyrelsens sammanträde är slut onsdag 6/12):

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

021-39 12 62

Thomas Energård, ekonomidirektör

021-39 24 44

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås