Följ Västerås stad

​Nytt kvarter och skola vid Kokpunkten – beslut om samråd väntas

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2020 09:07 CEST

Utveckla bebyggelsen kring Kokpunkten och planering för fler styckebyggartomter på Skälby. Det är några av de ärenden som ska tas upp på byggnadsnämndens möte den 20 maj.

På mötet väntas bland annat beslut om samråd för en ny detaljplan vid Ångkraftverket/Kokpunkten. Under samrådet kan invånare och till exempel andra myndigheter lämna synpunkter på planen.

Detaljplanen har tagits fram med stor hänsyn till den kulturhistoriskt intressanta miljön i området.

Planen gör det möjligt att bygga två kvarter med sammanlagt cirka 360 lägenheter. Den innehåller även cirka 6 000 kvadratmeter yta för kontor, hotell, multihall och/eller en skola samt en förskola med tre till fyra avdelningar.

Planen bidrar till att länka samman området kring Ångkraftverket med Öster Mälarstrand. Den ska skapa både en god boendemiljö och attraktiva publika rum vid ett av Västerås största besöksmål.

– Det här är en viktig plan för att komplettera och stödja de verksamheter som redan finns etablerade i ångkraftverket. För oss är det angeläget att framgångsrika satsningar som till exempel Steam Hotell kan fortsätta att utvecklas, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Byggnadsnämnden ska även besluta om ett nytt uppdrag för att detaljplanlägga Västerås 2:52 mfl i Västra Skälby. Planerna kommer att titta på möjligheterna att fortsätta utveckla stadsdelen med en blandning av verksamheter och bostäder. Särskilt fokus kommer att vara att få till fler styckebyggartomter.

Utgångspunkten i planen ska vara att bostadskvarteret byggs tryggt, tillgängligt och att det blir lätt att leva hållbart. Planen ska även se till att det finns bra trafiklösningar kopplat till Västerleden.

– Det finns en stor efterfrågan på styckebyggartomter i Västerås och vi har även fått i uppdrag från politiken att det är prioriterat att få fram fler. Här är ett område som kommer att kunna erbjuda detta. I arbetet med att få till bra bostäder för alla behöver Västerås kunna erbjuda såväl styckebyggartomter som andra former av boenden, säger Carl Arnö, direktör för stadsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadsnämndens möte den 20 maj börjar klockan 13.00 kommunfullmäktigesalen i Stadshuset i Västerås.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin
Ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, e-post: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, e-post: mari.kedevik@vasteras.se