Följ Västerås stad

​Lokal demokrati och arbete mot korruption studeras

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2017 15:07 CEST

Under onsdag och torsdag denna vecka gästas Västerås av två delegationer från Jinan i Kina. Det handlar dels om politiska representanter från Jinans kommission för disciplin och tillsyn som studerar hur Västerås arbetar för sund styrning, transparens och tillit mot korruption, och mutor, dels om hur Västerås och Jinan i ett gemensamt projekt arbetar för att tillsammans utveckla invånardialog.

Media är välkomna att träffa besökarna vid två tillfällen onsdagen den 21 juni.

Kl 10.15-12: I Råbyskogen guidar vi projektgruppen och berättar om invånardialog om Råbyskogen. Lämplig plats att parkera på är parkeringsplatsen vid Råby idrottsplats.

Kl 14.45: Under en paus utanför kommunsstyrelsesalen A287 innan delegationerna besöker kommunfullmäktiges sammanträde.

Västerås stad har beviljats nästan 2,7 miljoner kronor av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) för att under tre år utveckla invånardialog med staden Jinan i Kina. ICLD:s verksamhet finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA).

Västmanland har sedan 1994 ett samarbete med Shandongprovinsen och Västerås har sedan 2015 ett pågående kommunalt partnerskap med Jinan för att utveckla verktyg för invånardialog. Att arbeta med invånardialog är ett sätt att stärka lokalt självstyre och invånardeltagande.

Projektet är finansierat med medel från SIDA och handläggs av ICLD. Det belastar inte Västerås stads budget.

För mer information

Ulf Palm

Kommunikationsstrateg
Teknik- och fastighetsförvaltningen
021-39 26 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås