Följ Västerås stad

Kontroll av jordgubbsförsäljare

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 10:08 CEST

Varje sommar säljs jordgubbar i stora mängder runt om i Västerås. Försäljarna finns utanför stormarknader, på parkeringsplatser, på torg och längs landsvägar. Den 24 maj genomfördes en kartläggning av verksamheten av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

– Syftet var att kontrollera varifrån jordgubbarna köps in, om de hanteras och presenteras på rätt sätt, om försäljarna har lagerlokaler i Västerås och om hur avfall som uppstår under försäljningen hanteras, förklarar Ulrika Wahlström, enhetschef på förvaltningen.

Jordgubbarna som såldes kom enligt skyltar och märkning från Belgien och Holland. Ingen försäljare kunde på plats dock redovisa uppgifter för spårbarhet, varifrån jordgubbarna kom ifrån.

– Det är viktigt att våra kommuninvånare inte vilseleds och att de kan lita på att de får de bär som de betalat för, säger Anna Thunell, ordförande i miljö- och konsumentnämnden.

De försäljare som kunde uppge organisationsnummer på plats blev registrerade som livsmedelsföretag hos miljö-och hälsoskyddsförvaltningen och kommer att få årlig kontroll.

Övriga uppmanades at registrera sig efteråt. I kartläggningen deltog även Skatteverket som bland annat kontrollerade om försäljarna hade godkänt kassaregister.

Totalt kontrollerades 9 försäljningsställen.

En ytterligare kontroll planeras till den 19 juni, då spårbarheten på de svenska bären kommer att kontrolleras. Även vid det tillfället kommer Skatteverket att vara med.

För mer information

Ulrika Wahlström, enhetschef, 021-39 13 22