Följ Västerås stad

Kontroll av farliga ämnen i varor

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 09:58 CEST

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Västerås stad deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 50 andra kommuner.

- Varor kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt, säger Susanna Grystad på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Det finns även ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning.

Ett informationskrav finns också för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran lämna uppgifter om behandlingen. Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara.

Under inspektionerna kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att kontrollera följande:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.
  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
  • Kemiskt innehåll i ett antal varor

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för bokning av tillsynsbesök.

För mer information:
Susanna Grystad, miljö- och hälsoskyddsinspektör 021-39 13 20