Följ Västerås stad

Framtidens mat i Västerås växer med nya förskolor och skolor

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2014 11:01 CET

Idag får tio enheter inom förskola och skola besked att de blivit uttagna till Västerås stads matprojekt Framtidens mat i Västerås. – Vi ser verkligen fram emot att få möjlighet att sprida projektets goda intentioner vidare till ännu fler enheter, säger Hannah Lidström, projektledare.


De uttagna enheterna får nu chansen att bli inspirerade och få mer kunskap för att få fler nöjda matgäster och servera mat som är bra för både vår hälsa och miljö, säger Hannah Lidström.

De tio enheterna är:

  • Bäckbyskolan
  • Håkantorpsskolan
  • Lövängens förskola
  • Malmabergsskolan
  • Persboskolan
  • Rådjurets förskola
  • Skogsgårdens förskola
  • Smålands förskola
  • Talltorps förskola
  • Viksängs Södra förskola

Framtidens mat är ett matprojekt som Västerås stad driver för att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos barn, ungdomar och äldre med hänsyn till miljön och klimatet. De tio nya enheterna kommer att erbjudas workshops och coachning av kockar och pedagoger, under våren eller hösten 2014. Under året kommer ytterligare några förskolor och skolor och ett antal äldreboenden få erbjudande att delta i Framtidens mat.

För mer information: 
Hannah Lidström, projektledare Framtidens mat, 021-39 11 22
Solveig Sandberg, folkhälsostrateg stadsledningskontoret, 021-39 28 05

https://www.facebook.com/FramtidensMatIVasterasStad
http://www.vasteras.se/omvasteras/miljoochhalsa/projektochinitiativ/Sidor/framtidensmatiVasteras.aspx

 

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad