Följ Västerås stad

Fortsatt hög takt i planeringen av bostäder och nya verksamheter

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2020 11:41 CEST

Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

Samråd för två detaljplaner på landsbygden med cirka 60 nya bostäder och två förskolor samt antagande av detaljplan som innebär ett nytt äldreboende på Ängsgärdet. Det är några beslut som väntas på torsdagens byggnadsnämnd.

Byggnadsnämndens verksamhet pågår i samma höga takt som normalt. Coronakrisen gör att de flesta tjänstepersonerna jobbar på distans.
– Vi ser än så länge ingen avmattning av planeringen eller byggandet i Västerås och har full fart på verksamheten, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

På torsdagens möte väntas byggnadsnämnden bland annat besluta om samråd för två detaljplaner på landsbygden. I Lillhärad (dp 1920) innebär planen att 24 till 26 nya bostäder samt en förskola kan byggas, och detaljplanen för Aberga byar (dp 1919) möjliggör 36 till 40 nya bostäder. Även denna planen innebär att en ny förskola kan byggas i området.
– Det är stor efterfrågan på byggande av bostäder på landsbygden och det här är två exempel på det. De skapar förutsättningar för västeråsare att bo i lantliga miljöer och samtidigt ha närhet till den service som finns i våra tätorter, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

Byggnadsnämnden väntas också fatta beslut om antagande av detaljplanen för Sågklingan 6. Planen skapar förutsättningar för att bygga ett nytt äldreboende på stadsdelen Ängsgärdet. Totalt rör det sig om cirka 90 lägenheter för äldreboende.
–Vi jobbar med flera planer nu som innehåller lokaler för skolor och äldreboenden. Det har byggts många bostäder i Västerås under de senaste åren och staden växer. Utveckling av samhällsnyttiga lokaler är viktigt för att kunna tillhandahålla den service som alla behöver, säger Carl Arnö.

Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas. Antagandet föregås av samråd- och granskningsskeden. En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut.
Under samrådet kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter.

Byggnadsnämndens möte den 30 april börjar klockan 10.00 kommunfullmäktigesalen i Stadshuset i Västerås.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin
Ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, e-post: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, e-post: mari.kedevik@vasteras.se