Följ Västerås stad

Fiskpassage byggs i centrala Västerås

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2018 07:36 CEST

Tekniska nämnden i Västerås stad har efter upphandling beslutat att anlita NCC för att anlägga en fiskpassage vid Turbinbron och samtidigt reparera kajmuren på sidan mot Fiskartorget. Arbetet kommer att påbörjas i sommar och ett första spadtag beräknas bli 1 augusti.

Västerås stad och Mälarenergi deltar i EU-projektet Life IP Rich Waters som är Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Fiskpassagen vid Turbinbron är ett bra exempel på en åtgärd för att förbättra den biologiska mångfalden i Svartån och Mälaren.

- Det känns bra att Mälarens fiskar nu kan nå lekområden i Svartån. Dammen vid Turbinbron är det första hindret. Jag är dessutom stolt och glad över att vi klättrat från 53:e plats till 7:e plats som Sveriges Bästa Naturvårdskommun, säger Jazmin Pettersson (S), tekniska nämndens ordförande.

Deltagandet i projektet Life IP Rich Waters är väldigt viktigt för miljön och ett hållbart samhälle. Aspen är en av de fiskarter som är utrotningshotad. Nu kan den tack vare fiskpassagen nå högre upp i Svartån för att föröka sig.

- Mälarenergi är djupt engagerade i att minimera påverkan på miljön. Det här är en av de åtgärder vi kan göra vid våra vattenkraftstationer för att underlätta för fiskar att kunna vandra upp- och nerströms, säger Staffan Jansson som är styrelseordförande för Mälarenergi.


Mer information 
Jazmin Pettersson (S), tekniska nämndens ordförande, jazmin.pettersson@vasteras.se
Staffan Jansson, ordförande Mälarenergi, staffan.jansson@vasteras.se

Om projektet
David Liderfelt, projektledare Länsstyrelsen, 010-22 49 413david.liderfelt@lansstyrelsen.se

Åsa Erlandsson, projektledare Länsstyrelsen, 010-22 49 316
asa.erlandsson@lansstyrelsen.se

Susanna Hansen, vattensamordnare, Västerås stad, 021-391123
susanna.hansen@vasteras.se

Bakgrund
Västerås stad och Mälarenergi deltar i EU-projektet Life IP Rich Waters. LIFE IP Rich Waters är Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Mer information om projektet hittar du här www.richwaters.se

LIFE IP Rich Waters utvecklar nya och bättre metoder och ökar kunskapen om hur miljöproblem kan åtgärdas på ett effektivt sätt. Rich Waters ska också skapa förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi även en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt, som omfattar Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.